Szkolenia

Szkolenia prowadzone z zakresu dietetyki, suplementacji oraz treningu siłowego. Kluczem jest tutaj jasny i przystępny przekaz tak aby po szkoleniu słuchacze byli w stanie od razu zaaplikować przekazaną wiedzę do codziennego użytku.

Dodatkowo w trakcie wykładów poruszane są zakresy z kategorii umiejętności miękkich, które są kluczem do uzyskania satysfakcjonujących wyników w pracy z podopiecznymi.

Szkolenie z zakresu dietetyki i suplementacji

Szkolenie obejmuje tematykę odżywiania i suplementacji, program szkolenia jest dostosowywany do grupy docelowej począwszy od podstaw żywienia i suplementacji prozdrowotnej, kończąc na zaawansowanych taktykach żywieniowych w okresie przedstartowym do zawodów sportowych, oraz suplementacji ergogenicznej – poprawiającej wyniki sportowe.

Dodatkowo przedstawiam na nim zagadnienia dotyczące budowania nawyków, gdzie stawiam na optymalną kondycję psychiczną podczas nauki nowej normy żywieniowej.

Czas trwania szkolenia oraz jego cena ustalane są indywidualnie.

Szkolenie z zakresu treningu siłowego

Szkolenie obejmuje tematykę treningu siłowego, oraz motorycznego w zakresie sztuk walki.

Program szkolenia jest dostosowywany do grupy docelowej począwszy od podstaw programowania treningowego, kończąc na zaawansowanych cyklach treningowych w okresie przedstartowym do zawodów sportowych.

Czas trwania szkolenia oraz jego cena ustalane są indywidualnie.